Aktuality

Ve středu 4.5. 2022 se uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně města Hartmanice. V Základní škole Hartmanice, příspěvkové organizaci je ve školním roce 2021/ 2022 sedm prvňáčku, kteří navštěvují prezenční studium.

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, nechala 31.3. 2022 dveře dokořán a zvala všechny zájemce k náhlédnutí do zákoutí naší školy. Kromě průběhu výuky našich žáků, jste mohli shlédnout i výzdobu naši školy, o kterou se zasloužili také žáci.

Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Hartmanice se zapojili do projektu Prusa pro školy. Díky svému projektu "WATCH" (hodiny) získala škola 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S. Oba ročníky se v předmětu informatika vzdělávají podle nového RVP od září 2021.

Bylo by nám ctí, kdybyste si vybrali naši školu ke vzdělávání vašeho dítěte.

Dne 24.9. 2021 se žáci Záladní školy Hartmanice, příspěvkové organizace zúčastnili dalšího ročníku Plavecko-běžeckého závodu na Srní. Jak už název vypovídá, každý soutěžící soutěžil ve dvou disciplínách. První bylo plavání a tou druhou běh.

Základní škola Hartmanice nabízí zájmové kroužky: míčové hry, tvořílek, náboženství a tenis. Kroužky začínají v říjnu. Přehled kroužků a informace o nich naleznete v kartě Zájmové činnosti.