Historie školy

Základní škola Hartmanice má dlouhou a bohatou historii, která sahá až do konce 18. století. V té době zde existovala malá německá škola. V roce 1836 byly založeny čtyři třídy obecné školy, které se nacházely v dnešní budově Městského úřadu Hartmanice. V roce 1893 byla dokončena stavba nové školy na současném místě, kterou postavil Jiří Beywl. O několik let později, v roce 1908, došlo k přístavbě školní budovy a škola se rozšířila na samostatnou obecnou a měšťanskou školu​.

Po první světové válce se výuka v Hartmanicích začala provádět i v češtině. Během druhé světové války však škola prošla mnoha změnami a výukové činnosti byly přerušeny. Po válce, v srpnu 1945, se do školy vrátilo 82 žáků a postupně se obnovila výuka. Odsun německého obyvatelstva po válce vedl ke snížení počtu žáků, ale škola přežila všechny výzvy a nadále funguje​.

Dnes je Základní škola Hartmanice neúplnou školou s pěti postupnými ročníky a třemi třídami I. stupně. Ve škole působí 8 pedagogů, kteří se starají o vzdělání a volnočasové aktivity pro 36 žáků. Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je průběžně upravován dle potřeb​​.

Pro rodiče a budoucí žáky je důležité vědět, že škola nabízí přátelské a podnětné prostředí, kde se klade důraz na individuální přístup a podporu každého žáka. Pokud máte zájem o bližší informace nebo návštěvu školy, můžete kontaktovat ředitelku Mgr. Bc. Olgu Kašíkovou prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.