Historie školy

Školství se v Hartmanicích rozvíjelo už v době Josefa II. koncem 18. století v maličké německé školičce. Od roku 1836 zde byly čtyři třídy obecné školy (dnešní budova Městského úřadu Hartmanice). O 57 let později (roku 1893) pan Jiří Beywl dokončil stavbu školy nové tam, kde sídlí dodnes, a už po následujících 13 letech byla v Hartmanicích otevřena i škola měšťanská (tehdy jenom jako pobočka kašperskohorské školy). V roce 1908 došlo k přístavbě zdejší školní budovy a od té doby zde byla samostatná obecná i měšťanská škola. Po 1. světové válce se v hartmanické škole vyučovalo dokonce v češtině, ale Mnichov všechno 120 žákům překazil. Vzdělávání dětí se sem vrací v srpnu 1945 spolu s 82 žáky. Odsun německých obyvatel snížil počty dětí ve škole, ta ale vytrvala a přežila všechny další rány.

Přejme ji proto, ať je naší školou ještě spoustu dalších let a jak říká bývalý pan učitel Emil Kintzl: "... ať je v ní zase sranda!"