Rozvrh hodin 2023/ 2024

Rozvrh hodin pro 1. ročník

Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 1. ročník
Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 1. ročník

Český jazyk - 8 hodin 
Matematika - 5 hodin 
Prvouka - 2 hodiny 
Tělesná výchova - 2 hodiny 
Pracovní činnosti - 1 hodina 
Výtvarná výchova - 1 hodina 
Hudební výchova - 1 hodina 
R (radička) = třídnická hodina 

Týdenní počet hodin - 20


Rozvrh hodin pro 2. ročník

Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 2. ročník
Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 2. ročník

Český jazyk - 9 hodin
Matematika - 5 hodin
Prvouka - 3 hodiny
Tělesná výchova - 2 hodiny
Pracovní činnosti - 1 hodina
Výtvarná výchova - 1 hodina
Hudební výchova - 1 hodina
R (radička) = třídnická hodina 

Týdenní počet hodin - 22 


Rozvrh hodin pro 3. ročník

Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 3. ročník
Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 3. ročník

Český jazyk - 8 hodin 
Anglický jazyk - 3 hodiny 
Matematika - 5 hodin
Prvouka - 3 hodiny
Tělesná výchova - 2 hodiny
Pracovní činnosti - 1 hodina
Výtvarná výchova - 1 hodina
Hudební výchova - 1 hodina
R (radička) = třídnická hodina 

Týdenní počet hodin - 24


Rozvrh hodin pro 4. ročník

Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 4. ročník
Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 4. ročník

Český jazyk - 7 hodin
Anglický jazyk - 3 hodiny
Matematika - 5 hodin
Přírodověda - 2 hodiny 
Vlastivěda - 2 hodiny 
Informatika - 1 hodina
Tělesná výchova - 2 hodiny
Pracovní činnosti - 1 hodina
Výtvarná výchova - 2 hodiny
Hudební výchova - 1 hodina
R (radička) = třídnická hodina

Týdenní počet hodin - 26


Rozvrh hodin pro 5. ročník

Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 5. ročník
Rozvrh hodin 2023/ 2024 - 5. ročník

Český jazyk - 7 hodin
Anglický jazyk - 3 hodiny
Matematika - 5 hodin
Přírodověda - 2 hodiny
Vlastivěda - 2 hodiny
Informatika - 1 hodina
Tělesná výchova - 2 hodiny
Pracovní činnosti - 1 hodina
Výtvarná výchova - 2 hodiny
Hudební výchova - 1 hodina
R (radička) = třídnická hodina

Týdenní počet hodin - 26