Základní škola Hartmanice

Ve středu 4.5. 2022 se uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně města Hartmanice. V Základní škole Hartmanice, příspěvkové organizaci je ve školním roce 2021/ 2022 sedm prvňáčku, kteří navštěvují prezenční studium.

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, nechala 31.3. 2022 dveře dokořán a zvala všechny zájemce k náhlédnutí do zákoutí naší školy. Kromě průběhu výuky našich žáků, jste mohli shlédnout i výzdobu naši školy, o kterou se zasloužili také žáci.

Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Hartmanice se zapojili do projektu Prusa pro školy. Díky svému projektu "WATCH" (hodiny) získala škola 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S. Oba ročníky se v předmětu informatika vzdělávají podle nového RVP od září 2021.