Školní rok 2022/ 2023

Ve školním roce 2022/ 2023 bylo k základnímu vzdělávání zapsáno 38 žáků, z toho 7 žáků se věnuje individuálnímu vzdělávání. 

Do 1. ročníku tento školní rok nastoupilo 10 žáků, z toho 4 žáci se budou věnovat individuálnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2021/ 2022 byla pro žáky 1. stupně zbudována počítačová učebna, zbudována nová třída a přesunuta školní družina vedle šaten. Všechny učebny, kromě tělocvičny, se nachází v přízemí budovy.

Třídní učitelé pro školní rok 2022/ 2023

 I. třída (1. ročník)
Mgr. Irena Sedláčková

II. třída (2. a 3. ročník)
Mgr. Hana Poláková 

III. třída (4. a 5. ročník)
Mgr. Monika Jonášová