Školní rok 2023/ 2024

Ve školním roce 2023/ 2024 bylo k základnímu vzdělávání zapsáno 35 žáků, z toho 8 žáků se věnuje individuálnímu vzdělávání. 

Do 1. ročníku tento školní rok nastoupilo 7 žáků, z toho 4 žáci se budou věnovat individuálnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2021/ 2022 byla pro žáky 1. stupně zbudována počítačová učebna, zbudována nová třída a přesunuta školní družina vedle šaten. Všechny učebny, kromě tělocvičny, se nachází v přízemí budovy a mají k dispozici interaktivní tabuli a tablety pro výuku. 


Třídní učitelé pro školní rok 2023/ 2024

 I. třída (1. a 2. ročník)
Mgr. Irena Sedláčková

II. třída (3. ročník)
Mgr. Hana Poláková 

III. třída (4. a 5. ročník)
Mgr. Marek Hamberger