Zájmové činnosti

Kroužky budou k dispozici po domluvě s pedagogy. 

Míčové hry

Děti si zahrají kopanou, košíkovou, házenou, florbal. Naučí se základní manipulaci s míčem - kopat, házet, chytat, driblovat. Doporučujeme i předškolákům z Mateřské školy. 

Vedoucí kroužku - Monika Jonášová 

Tvořílek 

Děti budou tvořit a vyrábět z různých druhů materiálů. Doporučujeme i předškolákům z Mateřské školy. 

Vedoucí kroužku - Karolína Žitná 

Náboženství 

Děti se seznámí se záladními informacemi vycházejících z Bible. Nedoporučujeme předškolákům. 

Vedoucí kroužku - Olga Kašíková