Zájmové činnosti

Kroužky budou k dispozici po domluvě s pedagogy. 

Náboženství 

Děti se seznámí se základními informacemi vycházejících z Bible. Nedoporučujeme předškolákům. 

Vedoucí kroužku - Olga Kašíková