O škole

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, je v letošním školním roce 2023/ 2024 neúplnou základní školou s pěti postupnými ročníky ve třech třídách I. stupně. Pro 3. ročník je vyhrazena jedna třída. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme sami vytvořili a který dle potřeb aktuálně upravujeme.

V současné době ve škole působí 8 pedagogů, kteří pečují o 36 žáků v době vyučování a v době volnočasových aktivit ve školní družině.

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace
Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace

IČO: 725 50 031

Zřizovatel: Město Hartmanice

Ředitel: Mgr. Bc. Olga Kašíková

Hartmanice 95
342 01 Sušice
okres Klatovy

+420 376 593 217,
+420 777 852 038

IDDS: 5pj965s