Školská rada

Dne 23. 6. 2005 byla na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hartmanice č. III/13/05/7 ve smyslu ustanovení §167 odst. 2 zákona 561/2004 sb. (školský zákon) zřízena školská rada při Základní škole a Mateřské škole Hartmanice, okres Klatovy, příspěvkové organizaci.

Je to orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším podílet se na správě školy.

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, podává podněty a oznámení řediteli školy či zřizovateli, apod.
Školská rada je zastoupena třetinově, tzn. že třetina je volena ze zákonných zástupců nezletilých žáků, třetinu tvoří zástupci pedagogických pracovníků a třetinu zástupci zřizovatelů.

Naše školská rada začínala na 6 členech. Od roku 2019 má školská rada 3 členy.

Zástupci ve školské radě

Zástupce zákonných zástupců: 
VALDAMANOVÁ Marie

Zástupce zřizovatele: 
BUREŠOVÁ Pavla 

Zástupce pedagogických pracovníků: 
FIALOVÁ Kristýna 

Dne 27.11. 2023 proběhly volby do Školské rady při ZŠ Hartmanice. Průběh voleb se řídil volebním řádem, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hartmanice č.VI./8/11/2 ze dne 22.12. 2011. Více informací viz Volby do ŠR a Zápisy ze ŠR.