Školní družina

Vedoucí vychovatelka

Veronika Nováková - tel. +420 605 216 423

Paní vychovatelku můžete telefonicky kontaktovat od pondělí do pátku v čase 6.30 - 16.00.

Provoz

Ráno: 6.30 - 7.30
Odpoledne: 11.40 - 16.00 

Vyzvedávání žáků ze školní družiny

Žáky je možné vyzvednout do 13.30 nebo od 15.00. V čase 13.30 - 15.00 probíhá plánovaná řízená činnost v rámci ŠD. Tento mezičas slouží právě k řízeným činnostem, pobytu venku apod. - ty vyžadují čas a soustředění vzhledem k potřebě dokončit stanovený cíl činnosti.


Vnitřní školní řád školní družiny naleznete v dokumentech


Děti mají možnost ve školní družině psát domácí úkoly a využít možnost doučování. Paní vychovatelka bude se žáky pokračovat v plnění Školního vzdělávacího programu.

Poplatek za ŠD činí 500,- Kč za jedno pololetí. Peníze zcela zůstávají ve školní družině na různé pomůcky, hračky a sportovní náčiní.

Obědy si prosím zařiďte ve školní jídelně MŠ Hartmanice předem.

Ve školním roce 2023/ 2024 se přihlásilo do školní družiny 24 žáků.