Dokumenty

  • Školní řád

  • Svobodný přístup k informacím 

  • Výroční zpráva o poskytování informací 

  • Školní řád školní družiny 

  • Školní vzdělávací program Základní školy Hartmanice, příspěvkové organizace

  • Informace k zápisu nejen do 1. ročníku, zápisový lístek a žádost o přijetí