Školní vzdělávací program

V naší škole se vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 42/ 2022. 

Dokumenty ŠVP jsou k dispozici v ředitelně školy nebo zde.