Školní vzdělávací program

V naší škole se vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 54/2019. 

Dokumenty ŠVP jsou k dispozici v ředitelně školy.