Fotogalerie 2023/2024

Žáci 1. a 2. ročníku pravidelně navštěvují knihovnu města Hartmanice. Budují si kladný vztah ke knihám. Starší žáci navštěvují knihovnu také ve svém volném čase.

Noc s mágy

17.11.2023

Přespání si opět užili malí i velcí. Podělíme se s vámi několika fotografiemi z tohoto večera.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku navštívili v rámci vzdělání archeoskanzen Zeměráj v Kovářově. Seznámili se s raně středověkou kulturou a zkusili si některé činnosti této doby.

děkujeme za krásně nacvičené vystoupení na 7. ročníku Mistrovství Šumavy v opékání prasat. Naše posluchače jste potěšili dívčím sborem, tanečním vystoupením a smíšeným sborem.