Volné pracovní pozice

Hledáme vychovatele/vychovatelku školní družiny. Základními požadavky jsou: psychická odolnost, empatie, kultivovaná komunikativnost, širší časová flexibilita a schopnost vysokého pracovního nasazení, spolehlivost, schopnost zachování klidu v krizových situacích, odpovědnost, tvořivost a koncepční myšlení. 
Dalšími předpoklady jsou: znalost dialogických konceptů lidské existence a stím spojená schopnost jejich aplikace v komunikaci se žáky a rodiči; orientace v učebních osnovách pro 1. - 5. ročník ZŠ; orientace v přírodovědných (biologie, meteorologie) a humanitních (filosofie, antropologie) disciplínách a oboru literatury; vědomostní univerzalita, schopnost individuálního přístupu k žákům; aktivní sportovec; znalost lokálního místopisu a sociálních podmínek; ochota spolupracovat s místními, ale i vzdálenějšími institucemi, spolky a rodiči. 

Neméně důležitá je znalost práce na PC (MS Office) a ochota dále se vzdělávat (kurzy, semináře, samostudium). 

Hledáme učitele/ku s aprobací pro 1. stupeň se zaměřením na AJ. Nutná je znalost informační technologie s těmito dovednostmi: dokáže samostatně spravovat DM Software a zodpovídat za něj, zvládá operační systémy - různé druhy a verze, bude IT podporou škole a ředitelce, spolu se správcem sítě bude plně spolupracovat a řešit nastalé situace, dokáže pracovat s Microsoft Office - verze od 2003, pracuje s rastrovou a vektorovou grafikou, videem a zvukem, má základní znalost při tvorbě webových stránek; ovládá hru na přenosný akustický akordický nástroj (případně ho vlastní a bude spoluúčinkovat uvnitř i venku na veřejnosti), zajímá se o historii a památky na Hartmanicku. Jedná se o práci na částečný úvazek.