Šablony III

Projekt SPOLU II je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/ žáků.