Šablony II

Projekt SPOLU je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/ žáků, podpora extrakurikulárních/ rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/ žáků, spolupráce s veřejností.