Zápis do 1. třídy

18.03.2022

7.4. 2022 ve 13:00 - 15:30

Vážení rodiče,

Bylo by nám ctí, kdybyste si vybrali naši školu ke vzdělávání vašeho dítěte.

Co vám může naše škola nabídnout:

 • Výuku ve velmi malém kolektivu dětí, individuální a respektující přístup. Snažíme se, aby se co nejvíce učiva naučily ve škole.
 • Žáci naší školy nejsou věkově odděleni. Na výchovné předměty se setkávají se staršími spolužáky, od kterých se učí.
 • Učíme číst analyticko-syntetickou metodou (slabikování), ale využíváme nejefektivnější přístupy metody genetické - učí se zpočátku jen velká písmena, učí se hláskovat slova. Brzy, ještě před Vánoci, děti čtou jednoduché texty ze slabikáře. Při psaní dlouho uvolňují ruku a začínají psací písmo až v listopadu.
 • Jako prevenci proti šikaně jsme zavedli pevně do rozvrhu třídnickou hodinu (tzv. radičku), kde mají děti možnost říct, co se jim líbí, co se jim nelíbí, případně, kde je nějaký problém. Právě zde je místo, kde si
  s žáky můžeme povídat a kde se žáci setkávají a hrají různé hry
  na rozvoj osobnosti a sociálního cítění.
 • Žáky talentované podporujeme, pracujeme s jejich talenty a připravujeme je na různé soutěže (např. pěvecké, recitační, sportovní, výtvarné, matematické, aj.)
 • Školní družina (ŠD) může dle zájmu nabídnout provoz již od 6.30
  do 16.00. Velký důraz dáváme na pohybovou výchovu jako relaxaci proti školní výuce. Děti denně chodí ven. V zimě jezdí na běžkách a bobech (běžky i boby jsou k zapůjčení).
 • Nabízíme vám psaní domácích úkolů ve ŠD. Svůj volný čas, tak můžete trávit společně, jak uznáte za vhodné (až na malé výjimky).
 • Spolupracujeme s Národním parkem Šumava. Děti získávají k Šumavě bližší vztah.
 • Všechny pomůcky (pomůcky na VV, PČ, učebnice, pracovní sešity, sešity) na celý rok pro vaše děti zakoupíme, vy koupíte jen aktovku, vybavený penál, box na VV a věci na TV.
 • Velkou výhodou naší školy také je, že si děti mohou ve škole nechávat pomůcky. Odpadá tím nošení těžkých aktovek. Nemusíte tak vybírat ty nejdražší aktovky, ale můžete také dát na vkus svého dítěte.

Jak tento rok budeme organizovat zápis:

Prezenční zápis proběhne 7.4. 2022 ve 13:00 - 15:30.

K zápisu si vezměte:

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • případně dokumenty o odkladu

Co musí umět k zápisu:

 • věříme, že jsou vaše děti báječné a vše, co potřebují, se už naučily samy nebo v MŠ
 • nepohrdneme však nějakou pěknou básničkou či písničkou
 • vše ostatní se naučí právě u nás v naší škole

Pokud se nebudete moci z jakýchkoliv důvodů dostavit, je možné postupovat tímto způsobem:

1. On-line: zde najdete odkaz, jak se zapsat

2. Přikládáme tištěnou přihlášku a zápisový lístek. Vy je vyplníte a odešlete na adresu ZŠ Hartmanice - Hartmanice 95, 342 01 Sušice, nebo ji přímo hodíte do hnědé schránky u naší školy.

Připomínáme, jen v případě, že se nemůžete dostavit (nemoc, karanténa).

Rodiče, kteří žádají odklad, musí dodat potvrzení od pediatra nebo z pedagogicko-psychologické poradny a zároveň zažádat o tento odklad (formulář přidáváme k dopisu). Máte-li dotaz nebo nějakou potíž, můžete volat na 777 852 038 nebo 602 288 336.

Zároveň bychom vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat 31.3. 2022.