Soutěž Bobřík informatiky

09.11.2022

I tento školní rok se žáci 4.a 5. ročníku zúčastnili 15. ročníku soutěže Bobřík informatiky v kategorii "MINI" a plnili samostatně logické úlohy. 

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy. 

Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů. Tento rok se stali úspěšnými řešiteli 

  • 1. místo Liliana Vlčková 
  • 2. místo Klára Kašíková 
  • 3. místo Josef Jílek