Slavnostní ukončení školního roku

30.06.2023

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci, 

poslední den školního roku zakončíme slavnostně v tělocvičně Základní školy Hartmanice, příspěvkové organizaci. Rádi bychom se s vámi společně rozloučili. 

Předpokládaný konec je v 8:45. 30.6. končí školní družina provoz ve 12:00. Vyzvedněte si prosím do této doby vaše děti.