Pasování na čtenáře

15.05.2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

dne 10.5. byli žáci 1. ročníku Základní školy Hartmanice, příspěvkové organizace, pasováni na čtenáře v místní knihovně - Městská knihovna Hartmanice. Pasování se ujala paní Mgr. Irena Sedláčková a paní Alena Makrlíková.

Všem žákům srdečně gratulujeme. 

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace