Pasování na čtenáře

15.05.2023

Dne 10.5. byli žáci 1. ročníku Základní školy Hartmanice, příspěvkové organizace, pasováni na čtenáře v místní knihovně - Městská knihovna Hartmanice. Pasování se ujala paní Mgr. Irena Sedláčková a paní Alena Makrlíková.