Pasování na čtenáře

04.05.2022

Ve středu 4.5. 2022 se uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně města Hartmanice. V Základní škole Hartmanice, příspěvkové organizaci je ve školním roce 2021/ 2022 sedm prvňáčku, kteří navštěvují prezenční studium. 

Rodiče a přátele školy uvítala paní učitelka Mgr. Irena Sesláčková, třídní učitelka žáků I. třídy (1. r.). Každý žák přečetl úryvek textu a následně byl pasován. Pasování se ujala paní knihovnice Alena Makrlíková. Poté každý obrdžel certifikát o své čtenářské zdatnosti, knihu Kouzelná třída, kterou napsala Zuzana Pospíšilová a mimo jiné i kartičku do knihovny s ročním vstupem. 

Na závěr žáci recitovali básničku Kup mi pejska.