Pasování na čtenáře

04.05.2022

Žáci 1. ročníku byli pasováni na čtenáře třídní učitelkou Mgr. Irenou Sedláčkovou a knihovnicí Alenou Makrlíkovou.