Nový školní rok

01.09.2022

Milý žáci, rodiče a zákonní zástupci,  

rádi bychom vás přivítali v novém školním roce 2022/ 2023 v naší Základní škole Hartmanice, příspěvkové organizaci. V tomto školní roce nastoupilo 10 žáků do 1. ročníku, z toho 4 žáci se budou věnovat individuálnímu vzdělávání. V tomto školním roce máme celkem zapsáno 38 žáků. 

Žáci 1. ročníku.
Žáci 1. ročníku.