Informace pro školní rok 2021/2022

20.08.2021
důležité informace
důležité informace

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1.9.2021 v 8.00 hodin. V případě pěkného počasí se sejdeme na školní zahradě, přicházet můžete přes školu hlavním vchodem. Budova školy bude otevřena v 7.30. Na školní zahradu se dostavte nejpozději v 7.55. V případě ošklivého počasí (déšť, zima) bude slavnostní zahájení probíhat ve třídách.

I. třída ...........1. ročník, tř. uč. Mgr. Irena Sedláčková

II. třída............2. a 3. ročník, tř. uč. Mgr. Bc. Olga Kašíková

III. třída...........4. a 5. ročník, tř.uč. Mgr. Monika Jonášová

Slavnostní zahájení bude trvat nejdéle do 8.45, žáci poté odchází domů nebo do ŠD.

Rodiče 1. ročníku mají povolen vstup 1.9. 2021 do třídy. Fotoaparát s sebou. Fotit můžete všechno. Žáci prvního ročníku si přinesou své pomůcky (aktovku, vybavený penál, cvičební úbor, kufřík nebo box na výtvarné potřeby, přezůvky) hned první den.

Ostatní žáci si své pomůcky přinesou až druhý den.

Po slavnostním zahájení následuje v I. třídě pro rodiče 1. ročníku informativní třídní schůzka s třídní učitelkou. Děti budou smět na své rodiče počkat ve školní družině. V případě pěkného počasí zůstávají děti venku na školní zahradě s panem vychovatelem Bc. Janem Pojarem.

Školní družina je otevřena již 1. 9. 2021 od 8.35 do 15.00. Již tento den se děti mohou přihlásit do ŠD. Provoz ŠD od 2.9. je od 6.30 - 7.30, žáci následně odcházejí do tříd, dále 11.40 - 16.00. Poplatek za ŠD činí 500,- Kč za jedno pololetí. Peníze zcela zůstávají ve školní družině na různé pomůcky, hračky a sportovní náčiní.

Obědy si musíte zařídit ve školní jídelně MŠ předem. Tel.č. 777 593 330.

Všichni se na vás už moc těšíme.

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace