Duch ve Městské knihovně Hartmanice

19.10.2022

Žáci 1. ročníku s třídní učitelkou Mgr. Irenou Sedláčkovou navštívili Městskou knihovnu Hartmanice. Avšak netušili, že je zde překvapí duch knihovny. S knihovnou je seznámila paní knihovnice Alena Makrlíková.