GDPR

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje. 

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE: 

Název: Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace
Sídlo: Hartmanice 95, 342 01 Sušice
zast.: ředitelem Mgr. Luďkem Šmucrem IČO: 72550031 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Keystone Company a.s. Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Email: zshartmanice.dpo@keystonecompany.cz