S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Školská rada

Dne 23. 6. 2005 byla na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hartmanice č. III/13/05/7 ve smyslu ustanovení §167 odst. 2 zákona 561/2004 sb. (školský zákon) zřízena školská rada při Základní škole a Mateřské škole Hartmanice, okres Klatovy, příspěvkové organizaci.

Je to orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším podílet se na správě školy.

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, podává podněty a oznámení řediteli školy či zřizovateli, apod.
Školská rada je zastoupena třetinově, tzn. že třetina je volena ze zákonných zástupců nezletilých žáků, třetinu tvoří zástupci pedagogických pracovníků a třetinu zástupci zřizovatelů.

Naše školská rada začínala na 6 členech. Od roku 2019 má školská rada 3 členy.

Zástupci ve školské radě:

 Zástupce zákonných zástupců:  BALINTOVÁ Veronika
 Zástupce zřizovatele:  BUREŠOVÁ Pavla
 Zástupce pedagogických pracovníků:  ŠÍRKOVÁ Kristýna

 Dne 10.4. 2019 proběhly volby do Školské rady při ZŠ Hartmanice. Průběh voleb se řídil volebním řádem, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hartmanice č.VI./8/11/2 ze dne 22.12. 2011. Více informací viz Úřední deska.

 

Zápisy ze školské rady najdete zde.

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz