S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Rozvrh hodin pro školní rok 2021/2022

ROZVRH HODIN PRO 1. ROČNÍK
    1.  2.  3.  4. 5.   Český jazyk 9
  8.00-8.45  8.55-9.40 10.00-10.45  10.55-11.40 11.50-12.35  Matematika 5
pondělí Čj Tv Ma Čj Prvouka  2
 Tělesná výchova 2
úterý Čj Vv Ma Čj    Pracovní činnosti 1
 Výtvarná výchova 1
středa Čj Ma Prv Čj    Hudební výchova 1
   
čtvrtek Čj Tv Ma Čj Prv     
   
pátek Čj Hv Ma    Týdenní počet hodin   
21

R (radička) = třídnická hodina 

 

ROZVRH HODIN PRO 2. ROČNÍK
    1.  2.  3.  4. 5.   Český jazyk 9
  8.00-8.45  8.55-9.40 10.00-10.45  10.55-11.40 11.50-12.35  Matematika 5
pondělí Ma Tv Čj Čj Prvouka  2
 Tělesná výchova 2
úterý Ma Vv Čj Prv  Čj  Pracovní činnosti 1
 Výtvarná výchova 1
středa Ma Čj Čj Prv    Hudební výchova 1
   
čtvrtek Ma Tv Čj Čj      
   
pátek Ma Hv Čj    Týdenní počet hodin   
21

R (radička) = třídnická hodina 

 

ROZVRH HODIN PRO 3. ROČNÍK
    1.  2.  3.  4. 5.  6. 7.  Český jazyk 8
  8.00-8.45  8.55-9.40  10.00-10.45  10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25  Matematika 5
pondělí Ma Aj Čj Čj R     Anglický jazyk 3
Prvouka 3
úterý Ma Aj Čj Prv  Čj   Vv  Těles ná výchova 2
 Pracovní činnosti 1
středa Ma Čj Čj Prv Tv       Výtvarná výchova 1
Hudební výchova 
čtvrtek Ma Aj Prv Čj Pč         
   
pátek Ma Hv Čj Tv        Týdenní počet hodin   
24

R (radička) = třídnická hodina 

 

ROZVRH HODIN PRO 4. ROČNÍK
   1.  2.  3.  4. 5.  6. 7. 8.  Český jazyk 7
8.00- 8.45  8.55- 9.40  10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20  Matematika 5
pondělí Aj Ma Čj Čj        Anglický jazyk 3
Přírodověda  2
úterý Aj Ma Čj Čj Pří     Vv Vv   Vlastivěda  2
Informatika  1
středa Aj Inf Čj Ma Tv           Tělesná vých. 2
Pracovní čin. 1
čtvrtek Vl Ma Čj Pří         Výtvarná vých. 2
 Hudební vých. 1
pátek Vl Hv Ma Tv Čj            Týdenní počet hodin   
26

R (radička) = třídnická hodina

 

ROZVRH HODIN PRO 5. ROČNÍK
   1.  2.  3.  4. 5.  6. 7. 8.  Český jazyk 7
8.00- 8.45  8.55- 9.40  10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20  Matematika 5
pondělí Aj Ma Čj Čj        Anglický jazyk 3
Přírodověda  2
úterý Aj Ma Čj Čj Pří     Vv Vv   Vlastivěda  2
Informatika  1
středa Aj Inf Čj Ma Tv           Tělesná vých. 2
Pracovní čin. 1
čtvrtek Vl Ma Čj Pří         Výtvarná vých. 2
 Hudební vých. 1
pátek Vl Hv Ma Tv Čj            Týdenní počet hodin   
26

R (radička) = třídnická hodina

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz