S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/ 2022 bylo k základnímu vzdělávání zapsáno 32 žáků. Do 1. ročníku tento školní rok nastoupí 13 žáků, z toho 5 žáků se bude věnovat individuálnímu vzdělávání.

Nově byla pro žáky 1. stupně zbudována počítačová učebna, zbudována nová třída a přesunuta školní družina vedle šaten. Všechny učebny, kromě tělocvičny, se nachází v přízemí budovy.

Třídní učitelé pro školní rok 2021/ 2022
I. třída (1. ročník) Irena Sedláčková
II. třída (2. a 3. ročník) Olga Kašíková
III. třída (4. a 5. ročník) Monika Jonášová
Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz